Keurmerken

Brabant In- en exterieurverzorging staat garant voor een schone, gezonde en veilige werkomgeving. Onze keurmerken bevestigen dat en helpen opdrachtgevers en werknemers de kwaliteit van ons schoonmaak- en glazenwassersbedrijf te herkennen.

Keurmerk Schoon

Keurmerk Schoon, voorheen OSB-Keurmerk, is een belangrijke graadmeter voor kwaliteit en financiële betrouwbaarheid. Brabant In- en exterieurverzorging is lid van Schoonmakend Nederland, de brancheorganisatie voor professionele schoonmaak- en glazenwassersbedrijven, en in het bezit van het Keurmerk Schoon met de module Glas & Gevel. Dat betekent dat we voldoen aan alle eisen van het keurmerk:

  • De NEN 4400-1 (SNA-norm) of Schoonmakend Nederland-norm
  • De Code Verantwoordelijk Marktgedrag
  • Specifieke schoonmaak eisen met betrekking tot de communicatie tussen het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf, de medewerkers en de opdrachtgever, het meten van de kwaliteit van de schoonmaakwerkzaamheden, het beschikken over de juiste verzekeringen en het adequaat naleven van de cao.

SNA-keurmerk

Het SNA-keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) is voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Het keurmerk is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Het keurmerk is gebaseerd op de NEN 4400-1 en NEN 4400-2 normen.

Het SNA-keurmerk laat zien dat Brabant In- en exterieurverzorging de volgende verplichtingen uit arbeid nakomt:

  • Identificatie van de onderneming
  • Aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
  • Uitvoering van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland
  • Voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk

VCA-certificaat

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. VCA is bedoeld voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden uitvoeren of in een risicovolle omgeving werken. Denk bijvoorbeeld aan chemisch reinigen of gevelreiniging en ramen wassen op grote hoogtes. Met het VCA-certificaat verzekert Brabant In- en exterieurverzorging werknemers en opdrachtgevers elke dag veilig en gezond aan de slag te gaan!

[Ons certificaat]

Vragen of een melding? 0416 650 221