Schoonster - Het ontstaan

In 1988 werd de vereniging CKB opgericht door enkele regionale schoonmaakbedrijven. Het doel was: samen sterk staan op het vakgebied en in de markt door van elkaar te leren.

In 2008 kreeg de vereniging een nieuwe naam "SchoonGroep Nederland" en in 2016 werd SchoonGroep Nederland "Schoonster". De samenwerking is helder gestructureerd en wordt continue professioneel ondersteund. Zo is er een benchmark ontwikkeld, waardoor de deelnemende bedrijven zich qua bedrijfsvoering periodiek aan elkaar kunnen spiegelen. De marktsamenwerking tussen de SchoonGroep bedrijven is op praktische wijze vormgegeven. Opdrachten die de eigen regio overstijgen kunnen hierdoor vlot worden aangeboden en gerealiseerd. Hierbij krijgt de klant één contactpersoon die voor de hele opdracht verantwoordelijk is. De vereniging beschikt over een centraal bureau te Zwolle, dat de samenwerking ondersteunt, de vereniging bereikbaar maakt voor geënteresseerden en de continuïteit waarborgt.

Schoonster

Schoonster - Visie

De schoonmaakbranche wordt gedomineerd door enkele zeer grote bedrijven. Echter veel middelgrote en kleinere opdrachtgevers voelen zich bij deze grote bedrijven niet thuis. Zij verwachten dat het schoonmaakbedrijf inspeelt op de persoonlijke wensen. Zij kiezen daarom niet voor de laagste prijs maar voor een optimale prijs/prestatie verhouding.

De regionale bedrijven die samenwerken binnen Schoonster richten zich op deze opdrachtgevers met aandacht voor kwaliteit. Zij streven naar een open relatie met hen. Goede schoonmaak begint met goed luisteren naar de wensen van de klant. Niet alleen bij de start maar ook daarna wordt het schoonmaakprogramma afgestemd op de klant. Dit resulteert in een langdurige vertrouwde relatie met de opdrachtgever.

De bedrijven binnen Schoonster zijn allen zelfstandig en sterk binnen een bepaalde regio. Dat biedt vele voordelen voor de klant: omgevingservaring, regionale diepgang, goed bereikbaar, korte communicatielijnen, direct aanspreekbaar op resultaat en flexibel inzetbaar.

De beperkingen van het kleinere bedrijf worden opgevangen door de samenwerking in Schoonster: landelijke dekking, inspringen voor elkaar, specialismen beschikbaar, professionele vakontwikkeling.

Kortom: U als klant krijg het beste uit twee werelden! Landelijke dekking met regionale diepgang!

Klik hier en u wordt doorgelinkt naar de site.