Personeel

Invallers
Brabant In- en exterieurverzorging B.V. is heel blij met de dames die altijd voor ons klaar staan om in te vallen. Meestal zijn dit dezelfde dames die iedere keer weer voor ons klaarstaan. Ze vallen in bij ziekte en/of afwezigheid van ons overige schoonmaakpersoneel. Soms ook tijdelijk bij het opstarten van een nieuw project. Zonder deze dames zou onze structuur als een kaartenhuis in elkaar storten want zij zorgen voor stabiliteit in het bedrijf. Wij streven er wel naar om te zorgen dat de klant zoveel mogelijk dezelfde invaller(s) krijgt zodat ook deze bekend word(en) met het gebouw en de klant.

Personeel en Beleid
Daar de schoonmaak voor 80% wordt bepaald door de mensen die ter plaatse werken, is het personeel nr. 1 binnen de schoonmaak. Deze mensen maken een schoonmaakbedrijf. Het is dus van het grootste belang om betrouwbare, goede mensen te hebben. Betrouwbare, goede mensen zijn mensen die gemotiveerd zijn en die iets voor je bedrijf over hebben, die zonder problemen bij de opdrachtgever wat extra's willen doen. Om deze motivatie te onderhouden is een goed contact, tussen werkgever en werknemer, van groot belang. Ons streven is er dan ook op gericht om deze mensen regelmatig op de werkplek te bezoeken en/of klaar te staan met een kopje koffie als ze bij het bedrijf langs komen, in ieder geval contact te hebben met iedereen.

Opleidingen
Brabant In- en exterieurverzorging B.V. is er een groot voorstander voor gediplomeerd personeel. Cursussen, bijvoorbeeld van vakgeschoold schoonmaakster, worden dan ook op eigen locatie gegeven door de S.V.S. Meer dan 50% van ons personeel is gediplomeerd. Om cursussen aan te bieden en te organiseren op eigen locatie wordt wederom het contact onderhouden en de motivatie ondersteunt.

Personeelszorg
Brabant In- en exterieurverzorging B.V. is aangesloten bij GWL uit Drunen voor controle en begeleiding van zieke personeelsleden. Indien noodzakelijk komt de bedrijfsarts bij ons op kantoor om op afspraak een gesprek te hebben met de zieke personeelsleden. Ook is er de mogelijkheid voor al onze personeelsleden, die daar behoefte aan hebben, om een gesprek met de bedrijfsarts aan te vragen. Op deze manier hebben we weer een directer contact met het personeel en kunnen we beter inschatten hoe het met de motivatie staat. Door deze handelwijze is er een directer contact met de mensen wat het ziektebeeld sneller en duidelijker naar voren brengt. Daar kunnen wij dan als bedrijf, in overleg met alle partijen, beter op inspelen.