Periodieke schoonmaakonderhoud

Het – al naar gelang de situatie – creëren van een zo goed mogelijk leef- en werkklimaat door het verwijderen van het storende vuil en storende elementen, naast het waar nodig realiseren van geur en glans.